Bezpłatna Wycena
Aby otrzymać od nas wstępną ofertę prosimy o wypełnienie formularza lub dzwonić pod numer 
+48 660 979 404.

Работа для РАЗНОРАБОЧИХ

Место работы: ВРОЦЛАВ

Оплата: 16-17 zl в час
(При стабильном сотрудничестве есть возможность повышения оплаты);
Работа на постоянной основе;
Оплата производится раз в месяц ;
Возможность аванса 1 раз в две недели.

Предлагаем:

- трудоустройство официальное, умова злецения (ВНР, бадание лекарское за счет
работодателя);
- рабочая одежда и обувь предоставляется бесплатно.
-для работников, которые хорошо себя зарекомендовали и захотят продолжить
работу, есть возможность изготовления воеводского приглашения и помощи в подаче
на карту побыта.
- Рабочий график: 10-12 часов (суббота - рабочий день);

Требования:
- опыт работы от полугода.
- желание работать и обучаться.
- ответственное отношение к работе.
Praca na budowie
Miejsce pracy: WROCLAW.
Płatność: 16-17 zł za godzinę
(Przy stabilnej współpracy, istnieje możliwość zwiększenia płatności);
Praca na stałe;
Płatności dokonywane są raz w miesiącu;
Możliwość wpłaty zaliczki raz na dwa tygodnie.

Oferujemy:

- oficjalne zatrudnienie, umowa zlecenie (BHP, badanie lekarskie na koszt
pracodawcy);
- Odzież robocza i buty są dostarczane bezpłatnie.
- dla pracowników, którzy się sprawdzili i będą chcieli kontynuować
pracę, możliwe jest przygotowania wojewódzkiego zaproszenia i pomoc w złożeniu zgłoszenia
na kartę pobytu.
- Harmonogram pracy: 10-12 godzin (sobota - dzień roboczy);

Wymagania:
- doświadczenie zawodowe od sześciu miesięcy.
- chęć do pracy i nauki.
- odpowiedzialne podejście do pracy.

Работа для КАМЕНЩИКОВ

Место работы: ВРОЦЛАВ

Оплата: 29 zl за м2
(При стабильном сотрудничестве есть возможность повышения оплаты);
Работа на постоянной основе;
Оплата производится раз в месяц от выполненного объёма;
Возможность аванса 1 раз в две недели.

Предлагаем:

- обсервация оплачивается по стороне работодателя. (Карантин работник оплачивает самостоятельно, но после месяца отработки мы возвращаем 50 % от оплаченной суммы.);

- трудоустройство официальное, умова злецения (ВНР, бадание лекарское за счет
работодателя);
- рабочая одежда и обувь предоставляется бесплатно.
-для работников, которые хорошо себя зарекомендовали и захотят продолжить
работу, есть возможность изготовления воеводского приглашения и помощи в подаче
на карту побыта.
- Рабочий график: 10-12 часов (суббота - рабочий день);

Требования:
- опыт работы от полугода,
- приветствуется умение читать технические рисунки.
- желание работать и обучаться.
- ответственное отношение к работе.
Praca dla Kamieniarzy
Miejsce pracy: WROCLAW.
Płatność: 29 zł za m2
(Przy stabilnej współpracy, istnieje możliwość zwiększenia płatności);
Praca na stałe;
Płatność dokonywana jest raz w miesiącu od zrealizowanego wolumenu;
Możliwość wpłaty zaliczki raz na dwa tygodnie.

Oferujemy:

- Obserwacja jest opłacana po stronie pracodawcy. (Pracownik sam pokrywa koszty kwarantanny, ale po miesiącu pracy zwracamy 50% zapłaconej kwoty.);

- oficjalne zatrudnienie, umowa zlecenie(BHP, badanie lekarskie od
pracodawcy);
- Odzież robocza i buty są dostarczane bezpłatnie.
- dla pracowników, którzy się sprawdzili i będą chcieli kontynuować
pracy, możliwe jest wystosowanie wojewódzkiego zaproszenia i pomoc w złożeniu zgłoszenia
na kartę pobytu.
- Harmonogram pracy: 10-12 godzin (sobota - dzień roboczy);

Wymagania:
- doświadczenie zawodowe od sześciu miesięcy,
- umiejętność czytania rysunków technicznych jest mile widziana.
- chęć do pracy i nauki.
- odpowiedzialne podejście do pracy.

W sprawie rekrutacji prosimy kontaktować się:

По вопросам трудоустройства обращайтесь:


Maryna Siemtsova

+48 799 960 686

starworks.marketing.pl@gmail.com